assets/Header/_resampled/SetWidth660-nemo3.png
Kontakt oss nå!

Fyll ut skjema så vi ringer deg i løpet av dagen.

Eller ring oss på 41 24 25 20

Webdesign som gir høy kvalitet. Fokuser på Webdesign og responsivt webdesign!

Webdesignkvalitet på alle områder er det som kjennetegner et nettsted fra W3Spor. Vi legger vekt på nettstedskvalitet. Ditt nettsted skal være synlig, tilgjengelig, attraktiv, brukervennlig, troverdig og nyttig. Vi utformer webdesign som passer med din eksisterende profil og bygger opp om hovedmålsettingen du har med nettstedet.

Ditt mål med å være på internett bestemmer webdesign og nettstedets innhold og struktur.  Hva vil du oppnå? Hva er din organsiasjons mål og visjoner? Hvem er dine interessenter?  Målgrupper?

Responsive webdesign

Vår tids raske teknologiske utvikling gjør at man får stadig større valgmuligheter når det gjelder hvilke enhenter en vil bruke for å innhente informasjon eller la seg underholde. Vi som leverer webløsninger må sørge for at brukeren får en optimal opplevelse av ditt nettsted i henhold til dine mål.

Responsivt webdesign (ofte referert til som RWD) er en tilnærming til webdesign hvor nettstedet er utformet slik at det skal gi en optimal brukeropplevelse, både visning og lesing og navigering, uten å måtte skrolle, panorere og resize. Nettstedet skal være utformet slik at det er like hensiktsmessig på storskjermer som på små mobiltelefoner.

Webdesign og profilering

Webdesign og profilering er enda nokså stemoderlig behandlet på mange nettsteder. Det er synd fordi design er en meget viktig del av budskapet. Det kan sammenlignes med kroppsspråk, holdning og påkledning i menneskelig kommunikasjon.  Hvorfor prioriteres ikke webdesign og profilering på nettet på linje med trykksaker? Det er mange tusen nettsider der ute som ikke ville ha bestått en eneste redaksjonell vurdering for en trykksak.

Et nettsted er en viktig brosjyre, visittkort, katalog og lokale. Det blir besøkt av veldig mange, og vurdert av alle som surfer innom ditt nettsted. Webdesignets utrykk skal ikke bare sørge for at ditt nettsted er godt, men det skal også profilere din organisasjon og støtte opp om din organisasjons profil utenom internett.

Kvalitet på web - gjennom webdesign?

Se hvordan W3Spor CMS og vårt fokus på webdesign, innhold og struktur møter kravene til 6 viktige elementer som må være på plass for at brukeren skal få ut verdien av en nettside. Det dreier seg om findability (gjenfinnbart), accessibility (tilgjengelighet), desirability (attraktivt), usability (brukervennlig), credibility (troverdig) og usefullness (nyttig).

Hvordan sikrer vi i W3Spor kvalitet på de ulike områdene i sitt webdesign? Les om nettstedskvalitet.